top of page

 SUNDVOLDEN EIENDOM

ETAB. 1987

Saunders_Sundvollen_aerial_Final V 1.jpg
Home: Welcome
Kongens Utsikt foto KAB (1).JPG

UTVIKLING AV SUNDVOLLEN

Sundvolden Eiendom

Ny stasjon danner grunnlaget for ny utvikling; stasjonsbyen Sundvollen.
Nytt landskap skapes av overskuddsmasser fra jernbanetunnelen; nye øyer blir nye tomter.
Nytt sted bygges opp rundt stasjonen, eksisterende sentrum og terreng; et landskapelig knutepunkt.
Nye Sundvollen strekker seg over Kroksund og forbindelsene til omkringliggende områder styrkes.
Det nye øylandskapet gir en lang sjøfront og god kontakt med vannet.
Nye attraktive nabolag bindes sammen med eksisterende.
Utviklingen av Sundvollen legger til rette for kortreist kvalitet med konsentrert tetthet og funksjonsblanding.
Eksisterende naturgitte kvaliteter videreføres og forsterkes gjennom en naturbasert utvikling.
Når du går av stasjonen på Sundvollen er du midt i byen - og midt i naturen...

Home: About
Bathroom

ÅSALI

Kunngjøring og varsling

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan med konsekvensutredning og høring av planprogram for Åsali (PlanID 202202) - Hole kommune I medhold av plan- og bygningslovens §12-8, varsles det oppstart av detaljregulering med konsekvensutredning for Åsali i Sundvollen. Planarbeidet utføres av LPO arkitekter AS på vegne av Sundvolden Eiendom AS.

Home: About

VÅRE PROSJEKTER

Sundvolden Eiendom

Sundvolden 2015-2961.jpg

SUNDVOLDEN HOTEL

Ferdigstilt siste byggetrinn august 2017

Sundvolden Eiendom AS eier Sundvolden Hotel. Hotellet har en bygningsmasse på ca 25 000m2, inneholder 273 overnattingsværelser og 38 konferanserom. Hotellet leies per i dag ut til Sundvolden Hotel AS og driftes av Cecilie Laeskogen. Sundvolden Hotel er bygget i flere byggetrinn - 1974 - 1981 - 2001 - 2010 og sist i 2017. Hotellet er kontinuerlig oppgradert.

22.jpg

SUNDVOLDEN HALL

Ferdigstilt august 2017

Sundvolden Haller på 1148 m2 og har en fri takhøyde på 8 m. Nytt er også at belysningen i salen etterligner vanlig dagslys, slik at deltagerne ikke skal bli trøtte og uopplagte i løpet av dagen. Utenfor salen har vi laget et stort mingleareal på 600 m2 og ett utendørs hagerom for rekreasjon, samtaler og frisk luft. Et spennende veggmaleri av Anders Slettvold Moe preger hele den nye foajeen.

Home: Services
dronninggård.JPG

DRONNINGGÅRD

Unik beliggenhet - leiligheter på Sundvollen. 78 leiligheter fordelt på 5 boligblokker på mellom 5 - 8 etasjer i samarbeid med Mesterbygg Ringerike.

Saunders_Sundvollen_aerial_Final V 1.jpg

ELSTANGEN

En hel liten landsby tegnet ferdig på Elstangen, med leiligheter, boenheter, gode uteområder og et nytt hotell.

Home: Services
laf.JPG

LAFAYETTE

Unik beliggenhet med utsikt over fjorden- leiligheter på Sundvollen

Sundvolden-spa-exterior-1.jpg

SUNDVOLDEN SPA

Ferdig tegnet spa i eget tilbygg på Sundvolden Hotel

Home: Services

GET IN TOUCH

Dronningveien 2, 3531 Krokkleiva

32162100

Thanks for submitting!

13.jpg
Home: Contact
bottom of page